TALOUSARVIOALOITE 16.3.11

NUORTEN KESÄTYÖPAIKKOJEN LISÄÄMISEKSI HELSINGISSÄ

16 - 18 -vuotiaille nuorille tarvitaan lisää kesätyöpaikkoja, jotta he
voisivat päästä kiinni työelämään ja saada työkokemusta.  Suurin osa
haluaa mieluummin kesällä töihin kuin elää toimeentulotuen varassa.
Työpaikka vähentää vastaavasti toimeentulotuen tarvetta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki v. 2013 ja
suunnitelmakaudella mahdollistaa 16-18- vuotiaille helsinkiläisille
nuorille hallintokuntien, yritysten ja järjestöjen yhteistyönä 1000
kesätyöpaikkaa enemmän kuin v. 2011

Valmisteltaessa vuoden 2013 ja suunnitelmakauden budjettia tähän tulee
varata riittävät määrärahat.

Sirkku Ingervo
Vihreät