Talousarvioaloite 12.3.2008

Koululaisten iltapäiväryhmien lisääminen 2. luokkalaisille

2.-luokan oppilaat ovat liian pieniä selvitäkseen yksin pitkistä iltapäivistä. Kuitenkaan koulupäivisin ei ole riittävästi tarjolla iltapäivätoimintaryhmiä, joihin myös 2.-luokan oppilaat mahtuisivat. Yksin tai kaveriporukassa, ilman luotettavaa aikuista, vietetyt iltapäivät eivät tue riittävästi lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Kunta saa valtionosuutta saa ryhmämuotoisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä tuntuvasti. Lisäksi asiakasmaksut tukevat toiminnan riittävää järjestämistä myös taloudellisesti. Kunnalle toiminta on edullista. Järjestämättä jättäminen voi tuottaa isomman laskun turvattomien iltapäivien seurauksena olevan pahanolon oireiden hoitamisessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että valmisteltaessa vuoden 2009 ja suunnitelmakauden budjettia varataan opetustoimelle riittävät määrärahat siten, että valtion osuutta saavaa koululaisten iltapäivätoimintaa voidaan järjestää kysyntää vastaavasti myös 2. luokan oppilaille. Tarvekysely tulisi järjestää hyvissä ajoin edellisenä keväänä.

Sirkku Ingervo ( vihr.)