? I steg 1 fastställs företagets substansvärde.

Med substansvärde avses företagets egen,
skuldfri förmögenhet. Den beräknas genom att
subtrahera skulderna från balansomslutningen.
Föregående Följande
Steg 1.
Företagets förmögenhet

Substansvärde Avkastningsvärde Preliminärt
uppskattat värde
Justerat värde
0 - - -
© Mira-Jonna Myllykangas