Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 17.06.2010 | Ohje

Kaupunginvaltuusto
Kokous 17.06.2010 / Pykälä 60Kaupunginvaltuusto
§ 22
18.03.2010
Kaupunginhallitus
§ 140
29.03.2010
Ympäristölautakunta
§ 129
25.05.2010
Kaupunginhallitus
§ 245
31.05.2010
Kaupunginvaltuusto
§ 60
17.06.2010

VALTUUSTOALOITE ASEMANTIELLÄ SIJAITSEVAN RAUTATIEN PUUNKUORMAUSPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ / YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO

223/01.015/2010

KAUPVALT § 22

Seloste
Kaupunginvaltuustolle luettiin Suomen Keskustan Ylöjärven valtuustoryhmän (Teuvo Hakanen ym.) seuraava aloite:

"Ylöjärven keskustaajama on kasvanut viimeisten kymmenien vuosien aikana merkittävästi ja tulevaisuuden ennusmerkit osoittavat näin jatkuvan edelleenkin. Liikenneturvallisuus on yksi tärkeimmistä palveluista, mitä kaupunki voi asukkailleen tarjota. Kirkonseudun ja Elovainion yhdistää kapea Asemantie, jota asukkaat joutuvat käyttämään tukkirekkojen seassa usein vaaratilanteen kohdaten. Siksi Asemantiellä sijaitseva puunkuormauspaikkaa tulisi siirtää Karhen asemalle, koska iso, jopa valtaosa lastattavasta rangasta tulee Viljakkalan ja Kurun suunnalta ja siksi on luonnollinen ja turvallinen vaihtoehto sijoittaa uusi puunkuormauspaikka Karhen asemalle, jossa on tilaa, eikä ole asutusta ympärillä, joka häiriintyisi. Toimenpiteellä saattaisi olla erittäin merkittävät arvot tulevaisuudessa Viljakkalan alueen elinkeinorakenteelle. Ratahallintokeskuksen sekä metsänhoitoyhdistyksen puolesta on asialle osoitettu vihreää valoa. Karhen asemalle johtavien teitten kunnossapitoluokitukset on pidettävä vaatimukset täyttävässä luokassa. Nykyinen Asemantien lastauspaikka tukisi tulevaisuudessa Tampereen kaupunkiseudulle kehittyvää joukkoliikennettä kevyen raideliikenteen osalta, mahdollisena asemapaikkana kokonaisverkostossa."

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavakai.

--------

KAUPHALL § 140

Kaupunginjohtaja ehdottaa:

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen ympäristölautakunnalle lausuntoa varten.

Päätös
Hyväksyttiin.

-------

YMPLTK § 129

25.05.2010

Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Asian tarkastelua
Ratahallintokeskukselle eli nykyiselle liikennevirastolle on kaupungin puolesta esitetty, että nykyisen toiminnan laajentaminen alueella ei ole kaupungin tavoitteiden mukaista eikä kaupunki sitä hyväksy. Kaupungin edustajat ovat esittäneet, että koko toiminta tulisi siirtää kaupungin pohjoisosaan esim. Viljakkalan Karhen alueelle.

Käytyjen keskustelujen jälkeen ei liikenneviraston / ratahallintokeskuksen suunnalta olla enää oltu yhteydessä kaupungin edustajiin eikä kaupunkiin ole jätetty toiminnan laajennussuunnitelmaa alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti. Toisaalta nykyisen toiminnan lopettamisestakaan ei ole keskusteltu.

Asiaa tutkii myös Pirkanmaan liitto yhteistyössä liikenneviraston ja VR:n kanssa.

Lisätiedot
Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen, puh. 3495 374, seppo.reiskanen@ylojarvi.fi.

Kaavoitusinsinööri ehdottaa

Ympäristölautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ylöjärven kaupungin edustajat ovat esittäneet kielteisen kannan nykyisen toiminnan laajentamisesta Asemantien varrella. Korvaavaksi paikaksi on esitetty nimenomaan Viljakkalan Karhen aluetta. Näihin asioihin ei ole saatu kuitenkaan virallista liikenneviraston ja VR:n vastausta. Toisaalta laajennussuunnitelmia koskevia lupahakemuksia ei ole myöskään jätetty kaupunkiin. Pirkanmaan liitto tutkii asiaa myös yhteistyössä liikenneviraston kanssa.

Tämän vuoden loppupuolella on tarkoitus käynnistää koko keskustan osayleiskaavan laadinta ja tässä yhteydessä tutkitaan myös tämän alueen maankäyttöä osana Ylöjärven ns. asemanseutua ja keskustapalveluita. Kaupungin tavoitteena on, että alueella nykyinen toiminta loppuu ja alue rakennetaan muuhun käyttöön. Koko toiminnan siirtäminen Karhen alueelle olisi hyvä asia.

Päätös
Hyväksyttiin.


-----

KAUPHALL § 245

Kaupunginjohtaja ehdottaa:

Kaupunginhallitus merkitsee ympäristölautakunnan lausunnon tiedoksi ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen.

Päätös
Hyväksyttiin.

-------

KAUPVALT § 60

Päätös
Hyväksyttiin.

------

©