Yleistä Esimerkkejä Erityisseurantalajit  Pesimisvarmuusindeksit

PORVOON SEUDUN LINTUATLAS 2003-2005
Klikkaa ruutua nähdäksesi sieltä ilmoitetut pesimisvarmuudet lajeittain tai hakeaksesi ruutukohtaisen ilmoituslomakkeen.

 Ruutu = 666:
340 Ruutu = 666:
341 Ruutu = 666:
342 Ruutu = 667:
341 Ruutu = 667:
342 Ruutu = 667:
343 Ruutu = 667:
344 Ruutu = 667:
345 Ruutu = 667:
346 Ruutu = 667:
347 Ruutu = 668:
341 Ruutu = 668:
342 Ruutu = 668:
343 Ruutu = 668:
344 Ruutu = 668:
345 Ruutu = 668:
346 Ruutu = 668:
347 Ruutu = 669:
341 Ruutu = 669:
342 Ruutu = 669:
343 Ruutu = 669:
344 Ruutu = 669:
345 Ruutu = 669:
346 Ruutu = 669:
347 Ruutu = 670:
341 Ruutu = 670:
342 Ruutu = 670:
343 Ruutu = 670:
344 Ruutu = 670:
345 Ruutu = 670:
346 Ruutu = 670:
347 Ruutu = 671:
341 Ruutu = 671:
342 Ruutu = 671:
343 Ruutu = 671:
344 Ruutu = 671:
345 Ruutu = 671:
346 Ruutu = 671:
347 Ruutu = 671:
348 Ruutu = 672:
341 Ruutu = 672:
342 Ruutu = 672:
343 Ruutu = 672:
344 Ruutu = 672:
345 Ruutu = 672:
346 Ruutu = 672:
347 Ruutu = 672:
348 Ruutu = 673:
341 Ruutu = 673:
342 Ruutu = 673:
343 Ruutu = 673:
344 Ruutu = 673:
345 Ruutu = 673:
346

Porvoon seudun lintuyhdistys BNFF ry. toteutti alueellaan vuosina 2003-2005 lintuatlashankkeen, jonka tarkoituksena oli selvittää pesimälinnuston esiintyminen eri puolilla yhdistyksen toimialuetta (Itä-Uudenmaan maakunta pois lukien Sipoo). Atlaksessa yhdistyksen alue jaettiin 10 x 10 km ruutuihin (yhteensä 52), joiden kaikkien pesimälajit kartoitettiin mahdollisimman tarkasti. Lisäksi jokaisen lajin kohdalla selvitettiin, millä varmuudella laji pesi ruudussa.

Atlaksen tuloksia voit tarkastella joko ruutu- tai lajikohtaisesti. Yksittäisen atlasruudun havaintoja voit tarkastella valitsemalla viereisestä atlasruudukosta haluamasi ruudun, jolloin ikkunaan avautuu kyseisen ruudun kaikki atlashavainnot. Vastaavasti yksittäisen lajin esiintymistä atlasruuduissa voit tarkastella valitsemalla allaolevan lajivalikon avulla. Hae alasvetovalikosta (jossa lajit on esitetty systemaattisessa järjestyksessä), haluamasi laji ruutuun, jolloin ikkunaan avautuu kartta. Kartasta ilmenee kyseisen lajin pesimisvarmuudet eri atlasruuduissa.

Atlaksen yhteydessä selvitettiin tarkemmin tiettyjen erityisseurantalajien esiintymistä alueellamme (ks. ylhäällä). Kaikki erityiseurantalajit pesivät kosteikoilla, joten tavoitteena oli käydä läpi KAIKKI alueemme merenlahdet, järvet ja lammet ja selvittää erityisseurantalajien parimäärät niillä. Projekti onnistui varsin hyvin: valtaosa erityisseurantalajien potentialisista pesimäpaikoista käytiin läpi ja pesivien parien lukumäärät niillä selvitettiin. Merenlahtien tarkastus jäi kuitenkin vähäiseksi, joten jokseenkin luotettavia arvioita vain maakunnan sisävesien pesimäkannoista.

Lisätietoja antavat: Mauri Leivo, p. 019 - 523 2450, 050 - 436 1819, mauri.leivo@luukku.com, ja Arto Juvonen, p. 050 - 379 4204, arto.juvonen@dlc.fi.Valitse laji ja klikkaa "go", jolloin pääset lajikohtaiseen tilanteeseen.